Kategoria: General Dyżur instruktora z bronią klubową na strzelnicy.

Dyżur instruktora z bronią klubową na strzelnicy.


10 września 2023

Treningi na broni klubowej, strzelania rekreacyjne, karnety itp.

Oś główna - 100m

Zobacz cały kalendadrz