Kategoria: General Dyżur z bronią klubową

Dyżur z bronią klubową


1 maja 2023

Dyżur z bronią klubową

https://guardian.mil.pl/2023/04/27/majowkowy-dyzur-z-bronia-klubowa/

Zobacz cały kalendadrz