KS i Stowarzyszenie GUARDIAN. Od godz. 14.00 budowa torów na osi glównej i lewej 25m. W tym czasie obowiązuje całkowity zakaz strzelania.

KS i Stowarzyszenie GUARDIAN. Od godz. 14.00 budowa torów na osi glównej i lewej 25m. W tym czasie obowiązuje całkowity zakaz strzelania.