Witamy

Logo
Strona jest w trakcie procesu przenoszenia i zmian, więc prosimy o wyrozumiałość.

Kurs Prowadzącego Strzelanie LOK

Kurs Prowadzącego Strzelanie LOK
Data: 16-17.06.2018 – godz.10-18.00
Miejsce: 16.06 – 21-500 Biała Podlaska, ul. Literacka 9
17.06 godz. 10.00 – strzelnica Guardian
Zapisy i szczegółowe informację: Arkadiusz Popławski tel: 696900320

Uprawnienia:
A. – pneumatyczna;
B. – palna bocznego zapłonu;
C. – palna centralnego zapłonu;
D. – maszynowa (pistolet);
E. – samoczynna;
F. – gładkolufowa (powtarzalna – pump action);
G. – gładkolufowa;
H. – czarnoprochowa.

Realizowany kurs jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa:

Ustawą o Broni i Amunicji z dnia 21.05.1999 , z późniejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi.
Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.
Ustawą o sporcie z dnia 25.06.2010 , z późniejszymi zmianami. wraz z aktami wykonawczymi.
Zarządzeniem nr 08 Prezesa Ligi Obrony Kraju z dnia 03 kwietnia 2017 roku w sprawie: szkoleń dla prowadzących szkolenie strzeleckie oraz dokumentami wykonawczymi.
Absolwenci kursu otrzymają uprawnienie ,, PROWADZĄCY STRZELANIE ’’ do prowadzenia szkoleń strzeleckich,
w tym w myśl ustawy z bronią szczególnie niebezpieczną w jednostkach organizacyjnych podległych MON, MSWiA, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz wszelkich innych organizacjach szkoleniowych, oświatowych, szkołach i klubach sportowych.

Film z zawodów

Trochę wspominek z zeszłego sezonu

Egzamin na patent strzelecki – Lublin 10 lutego

Jeśli są osoby chętne do zdania egzaminu na patent, prosimy o przesłanie zgłoszenia na nasz klubowy adres e-mail.
Nie ma możliwości zapisów indywidualnych w Lublinie. Może to zrobić jedynie zarząd klubu macierzystego. Zgłoszenia przyjmujemy do 25 stycznia.
Jednocześnie informujemy, że wysłanie zgłoszenia nie gwarantuje miejsca na egzaminie i będzie uzależnione od ilości chętnych.
Niezbędne szczegóły