Opłaty członkowskie.

Opłaty członkowskie na rok 2021

  1. Wpisowe do Klubu płatne jednorazowo – 450zł (czterysta pięćdziesiąt złotych)
  2. Składka członkowska roczna – 400zł (czterysta złotych).  Składka członkowska płatna tylko przelewem na konto do końca grudnia 2020r. Osoby, które po dwukrotnym upomnieniu (sms, e-mail) nie uregulują składki w przeciągu 30 dni, zostaną skreślone z listy członków. Ponowne przyjęcie do Klubu odbywa się na takich zasadach, jak dla nowych członków (wpisowe, składka) i uzależnione jest od decyzji Zarządu.

Osoby chcące wesprzeć Klub i przyspieszyć tym samym rozwój infrastruktury strzelnicy, proszone są o wpłaty składek do końca października.

Klub Strzelecki „GUARDIAN”

21-500 Biała Podlaska

Piaskowa 6/18

NIP 5372645807

konto:  88 1750 0012 0000 0000 4099 4793 – składki członkowskie, opłaty za licencje, opłaty wpisowe

Guardian Challenge IX (rezultaty)

26 września 2020r zapraszamy na zawody strzelecki Guardian Challenge IX

  1. Pistolet centralnego zapłonu 25m – 20 strz. ocenianych, 5 próbnych
  2. Karabin centralnego zapłonu 50m – 20 strz. ocenianych, 5 próbnych
  3. Karabin bocznego zapłonu 50m – 20 strz. ocenianych, 5 próbnych
  4. Strzelba gładkolufowa 20m – 15 strzałów – 15 celów reaktywnych na czas.

Regulamin zawodów

Komunikat klasyfikacyjny zawodów

Komunikat_Guardian_Challenge-IX

Pobyt na strzelnicy Guardian

Obowiązek wpisu do „Rejestru Pobytu Na Strzelnicy” dotyczy każdego strzelającego. Wpis będzie zarejestrowany poprzez wysłanie wiadomości (sms, messenger, WhatsApp) do Prezesa KS GUARDIAN nr tel. 696900320.

Opłaty członkowskie na rok 2020

Klub Strzelecki „GUARDIAN”

21500 Biała Podlaska

Piaskowa 6/18

NIP 5372645807

konto:  88 1750 0012 0000 0000 4099 4793 – składki członkowskie, opłaty za licencje, opłaty wpisowe

  1. Wpisowe do Klubu płatne jednorazowo – 450zł (czterysta złotych)
  2. Składka członkowska (roczna) – 600zł (sześćset złotych)Składka członkowska płatna tylko przelewem na konto do końca stycznia 2020r. Osoby, które po dwukrotnym upomnieniu (sms, e-mail) nie uregulują składki w przeciągu 30 dni, zostaną skreślone z listy członków. Ponowne przyjęcie do Klubu odbywa się na takich zasadach, jak dla nowych członków (wpisowe, składka) i uzależnione jest od decyzji Zarządu.

Z opłat zwolnione mogą być osoby funkcyjne na pisemny wniosek. Decyzję o zwolnieniu podejmuje Zarząd KS Guardian w oparciu o ocenę pracy i zaangażowania w rozwój Klubu i jego infrastruktury w roku poprzednim.

Licencje Zawodnicze

Licencja Klubu Strzeleckiego GUARDIAN na rok 2020 została nadana 10.12.2019r.

Wakacje na strzelnicy

Końcówka wakacji i sprzyjająca pogoda to doskonały czas aby odwiedzić strzelnicę.

Instruktorzy będą dostępni w sobotę 29 sierpnia i niedzielę 30 sierpnia w godzinach 12:00 – 17:00.

Dyżur z bronią klubową

Weekendowy dyżur z bronią klubową – piątek, sobota i niedziela.

Zapraszamy do korzystania z broni oraz amunicji pod okiem wykwalifikowanych instruktorów i trenerów Klubu Strzeleckiego Guardian.

Wstęp również dla osób nieposiadających umiejętności strzeleckich.

Piątek, sobota, niedziela: 24 – 26 lipca w godzinach 12:00 – 19:00

Egzamin na Patent Strzelecki

Informujemy, iż  w dniach 18.07.2020r i 19.07.2020r odbędą się dwa 
egzaminy na Patent Strzelecki organizowane przez LZSS.
Dokładne informacje na temat egzaminów  znajdują się na stronie PZSS.