Składki członkowskie 2020r i Licencje zawodnicze

Opłaty członkowskie na rok 2020

Klub Strzelecki „GUARDIAN”

21500 Biała Podlaska

Piaskowa 6/18

NIP 5372645807

konto:  88 1750 0012 0000 0000 4099 4793 – składki członkowskie, opłaty za licencje, opłaty wpisowe

  1. Wpisowe do Klubu płatne jednorazowo – 450zł (czterysta złotych)
  2. Składka członkowska (roczna) – 600zł (sześćset złotych)Składka członkowska płatna tylko przelewem na konto do końca stycznia 2020r. Osoby, które po dwukrotnym upomnieniu (sms, e-mail) nie uregulują składki w przeciągu 30 dni, zostaną skreślone z listy członków. Ponowne przyjęcie do Klubu odbywa się na takich zasadach, jak dla nowych członków (wpisowe, składka) i uzależnione jest od decyzji Zarządu.

Z opłat zwolnione mogą być osoby funkcyjne na pisemny wniosek. Decyzję o zwolnieniu podejmuje Zarząd KS Guardian w oparciu o ocenę pracy i zaangażowania w rozwój Klubu i jego infrastruktury w roku poprzednim.

Licencje Zawodnicze

Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej

Należy składać do Zarządu Klubu wraz z potwierdzeniem wpłaty na konto Klubu opłaty 50zł za Licencję.

Nie należy łączyć przelewów składki członkowskiej z opłatą za licencję.

Wnioski składane na Portalu PZSS będą zatwierdzane po opłaceniu składki członkowskiej.

Licencja Klubu Strzeleckiego GUARDIAN na rok 2020 została nadana 10.12.2019r.

Licencje i składki na 2020r.

Informujemy, że od listopada można składać na portalu informatycznym PZSS WNIOSKI o licencję uprawniającą do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim na 2020 rok. Warunkiem zatwierdzenia i opłacenia wniosku przez klub jest złożenie u kierownika klubu wniosku o przedłużenie ważności licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim oraz opłacenie składki PZSS 50zł za 2020 rok na konto klubowe. Składka członkowska 400 zł + tylko w tym roku 200 zł na budowę nowej strzelnicy z opcją zwrotu po odpracowaniu 20 godzin na rzecz klubu/strzelnicy.

Konto Klubu Strzeleckiego: 88 1750 0012 0000 0000 4099 4793

Konto Fundacji:

85 1750 0012 0000 0000 3130 474

 

Składki, licencje, legitymacje członkowskie

Przedłużenie ważności legitymacji członkowskiej na 2020 rok.
Warunkiem jaki powinniśmy spełnić aby przedłużyć członkostwo w Klubie Sportowym oraz Stowarzyszeniu Guardian jest opłata składki na 2020r. Termin mija 30 stycznia br.

Kurs Prowadzącego Strzelanie LOK

Kurs Prowadzącego Strzelanie LOK w Guardianie. Termin to weekend w styczniu lub w lutym 2020.
Jak zbierzemy chętnych, to ustalimy konkretną datę.
Zgloszenia sms na nr tel 696900320
Koszt: 550-650zł.

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie członków Klubu Strzeleckiego Guardian oraz Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni Guardian.
Głównym punktem obrad będzie uchwała nad propozycją nowej składki członkowskiej, omawiane będą dalsze koncepcje budowy i rozwoju nowo powstającej strzelnicy.
Spotkanie odbędzie się 7 grudnia o godzinie 16:00 ul. Piłsudskiego 13, planowane zakończenie o godz.17:00. Punktualność wskazana.