Dyżur z bronią klubową

Weekendowy dyżur z bronią klubową – piątek, sobota i niedziela.

Zapraszamy do korzystania z broni oraz amunicji pod okiem wykwalifikowanych instruktorów i trenerów Klubu Strzeleckiego Guardian.

Wstęp również dla osób nieposiadających umiejętności strzeleckich.

Piątek, sobota, niedziela: 24 – 26 lipca w godzinach 12:00 – 19:00

6-7 czerwca – SZKOLENIA – stopień I, II, III

6 czerwca– stopień pierwszy oraz drugi
7 czerwca – stopień III

Zapraszamy na kolejną edycję cyklu szkoleń z posługiwania się bronią palną. W sobotę stopień pierwszy i drugi. W niedzielę stopień III

W stopniu II mogą wziąć udział osoby, które pozytywnie ukończyły szkolenie podstawowe w stopniu I

W stopniu III mogą wziąć udział osoby, które pozytywnie ukończyły szkolenie podstawowe w stopniu II

06.06.2020 (sobota)
09.00 – 14.00 – stopień I
14.00 – 18.00 – stopień II

07.06.2020 (niedziela)
12.00-17.00 – stopień III

Szczegóły poszczególnych stopni

Zapisy na e-mail: guardian@guardian.mil.pl – proszę podać, który stopień szkolenia, imię i nazwisko, PESEL oraz nr telefonu.

Pobyt na strzelnicy Guardian

Obowiązek wpisu do „Rejestru Pobytu Na Strzelnicy” dotyczy każdego strzelającego. Wpis będzie zarejestrowany poprzez wysłanie wiadomości (sms, messenger, WhatsApp) do Prezesa KS GUARDIAN nr tel. 696900320.

Opłaty członkowskie na rok 2020

Klub Strzelecki „GUARDIAN”

21500 Biała Podlaska

Piaskowa 6/18

NIP 5372645807

konto:  88 1750 0012 0000 0000 4099 4793 – składki członkowskie, opłaty za licencje, opłaty wpisowe

  1. Wpisowe do Klubu płatne jednorazowo – 450zł (czterysta złotych)
  2. Składka członkowska (roczna) – 600zł (sześćset złotych)Składka członkowska płatna tylko przelewem na konto do końca stycznia 2020r. Osoby, które po dwukrotnym upomnieniu (sms, e-mail) nie uregulują składki w przeciągu 30 dni, zostaną skreślone z listy członków. Ponowne przyjęcie do Klubu odbywa się na takich zasadach, jak dla nowych członków (wpisowe, składka) i uzależnione jest od decyzji Zarządu.

Z opłat zwolnione mogą być osoby funkcyjne na pisemny wniosek. Decyzję o zwolnieniu podejmuje Zarząd KS Guardian w oparciu o ocenę pracy i zaangażowania w rozwój Klubu i jego infrastruktury w roku poprzednim.

Licencje Zawodnicze

Licencja Klubu Strzeleckiego GUARDIAN na rok 2020 została nadana 10.12.2019r.

Licencje i składki na 2020r.

Składka członkowska 400 zł + tylko w tym roku 200 zł na budowę nowej strzelnicy z opcją zwrotu po odpracowaniu 20 godzin na rzecz klubu/strzelnicy.

Konto Klubu Strzeleckiego: 88 1750 0012 0000 0000 4099 4793

Konto Fundacji:

85 1750 0012 0000 0000 3130 474

 

Egzamin na Patent Strzelecki

Informujemy, iż  w dniach 18.07.2020r i 19.07.2020r odbędą się dwa 
egzaminy na Patent Strzelecki organizowane przez LZSS.
Dokładne informacje na temat egzaminów  znajdują się na stronie PZSS.

Dyżur na strzelnicy

Zapraszamy do korzystania z nowej strzelnicy w najbliższą sobotę i niedzielę 18/19 lipca od godziny 12:00 do 18:00.

Wznowienie działalności strzelnicy.

Od poniedziałku (tj. 04.05.2020) wznawiamy działanie strzelnicy, która będzie otwarta tylko dla członków KS GUARDIAN do odwołania obowiązujących zarządzeń. Obowiązywać będą następujące zasady:

  1. Każda osoba chcąca skorzystać ze strzelnicy musi ustalić z zarządcą strzelnicy wejście oraz posiadać swoją maseczkę ochronną oraz rękawiczki ochronne.
  2. Z jednej osi krótkiej (25m) może korzystać max. 3osoby. Na osi 100m mogą przebywać max. 6 osób z zachowaniem odstępu minimum 2 metry od siebie (wyjątkiem jest sytuacja, gdy pozostałymi osobami chcącymi wspólnie skorzystać z osi są członkowie rodziny).

☎️ 696 900 320
🌐 www.guardian.mil.pl
✉️ guardian@guardian.mil.pl