Składki członkowskie 2020r i Licencje zawodnicze

Opłaty członkowskie na rok 2020

Klub Strzelecki „GUARDIAN”

21500 Biała Podlaska

Piaskowa 6/18

NIP 5372645807

konto:  88 1750 0012 0000 0000 4099 4793 – składki członkowskie, opłaty za licencje, opłaty wpisowe

  1. Wpisowe do Klubu płatne jednorazowo – 450zł (czterysta złotych)
  2. Składka członkowska (roczna) – 600zł (sześćset złotych)Składka członkowska płatna tylko przelewem na konto do końca stycznia 2020r. Osoby, które po dwukrotnym upomnieniu (sms, e-mail) nie uregulują składki w przeciągu 30 dni, zostaną skreślone z listy członków. Ponowne przyjęcie do Klubu odbywa się na takich zasadach, jak dla nowych członków (wpisowe, składka) i uzależnione jest od decyzji Zarządu.

Z opłat zwolnione mogą być osoby funkcyjne na pisemny wniosek. Decyzję o zwolnieniu podejmuje Zarząd KS Guardian w oparciu o ocenę pracy i zaangażowania w rozwój Klubu i jego infrastruktury w roku poprzednim.

Licencje Zawodnicze

Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej

Należy składać do Zarządu Klubu wraz z potwierdzeniem wpłaty na konto Klubu opłaty 50zł za Licencję.

Nie należy łączyć przelewów składki członkowskiej z opłatą za licencję.

Wnioski składane na Portalu PZSS będą zatwierdzane po opłaceniu składki członkowskiej.

Licencja Klubu Strzeleckiego GUARDIAN na rok 2020 została nadana 10.12.2019r.

Licencje i składki na 2020r.

Informujemy, że od listopada można składać na portalu informatycznym PZSS WNIOSKI o licencję uprawniającą do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim na 2020 rok. Warunkiem zatwierdzenia i opłacenia wniosku przez klub jest złożenie u kierownika klubu wniosku o przedłużenie ważności licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim oraz opłacenie składki PZSS 50zł za 2020 rok na konto klubowe. Składka członkowska 400 zł + tylko w tym roku 200 zł na budowę nowej strzelnicy z opcją zwrotu po odpracowaniu 20 godzin w na rzecz klubu/strzelnicy.

Konto Klubu Strzeleckiego: 88 1750 0012 0000 0000 4099 4793

Konto Fundacji:

85 1750 0012 0000 0000 3130 474

 

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie członków Klubu Strzeleckiego Guardian oraz Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni Guardian.
Głównym punktem obrad będzie uchwała nad propozycją nowej składki członkowskiej, omawiane będą dalsze koncepcje budowy i rozwoju nowo powstającej strzelnicy.
Spotkanie odbędzie się 7 grudnia o godzinie 16:00 ul. Piłsudskiego 13, planowane zakończenie o godz.17:00. Punktualność wskazana.

11 listopada – PIKNIK STRZELECKI Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości

Kontynuując tradycję, organizujemy akcję „10 strzałów ku chwale Ojczyzny”

11 listopada zapraszamy na strzelnicę KS GUARDIAN, gdzie będzie można oddać tradycyjne 10 strzałów z broni palnej, dla upamiętnienia heroicznych postaw naszych rodaków w walkach o suwerenność naszej Ojczyzny po 123 latach niewoli.

Created with GIMP

Sobota 26 października NOWA STRZELNICA – !!!

Jak pewnie wszyscy wiedzą, jako zarząd Fundacji i KS Guardian, intensywnie pracujemy nad pozyskaniem nowego obiektu. Prace te, pod względem formalnym, dobiegły końca. Będziemy mieli dwie niezależne strzelnice. Tym samym zwiększymy nasze możliwości i uzyskamy większą swobodę funkcjonowania.

Teraz przed nami duży wysiłek. Mamy teren i trzeba będzie dostosować go do naszych potrzeb.

W ten weekend kontynuujemy prace nad oczyszczeniem terenu z dzikiej roślinności aby mógł wjechać ciężki sprzęt do niwelacji powierzchni. Liczyliśmy, że w ubiegły weekend stawią się wszyscy, którzy dzięki „Guardianowi” umieją obsługiwać broń i potrafią strzelać… Może teraz się nie zawiedziemy…

Przy okazji, podziękowania dla Klubowiczów, którzy pracowali z nami w ubiegły weekend 🙂

To sprawdzian, kto tak na prawdę, jest członkiem KS Guardian.

Zaczynamy w sobotę 26.10.2019 około 10.00. Potrzebny sprzęt to piły spalinowe, sekatory, kosy spalinowe do karczowania, siekiery, szpadle, liny do wyciągania ściętych krzaków itp..

Kto nie lubi pracy fizycznej, może wesprzeć nas jakąś wpłatą na paliwo do sprzętu czy wynajem ciężkich maszyn…

Liczymy na prawdziwą mobilizację…

Obiekt znajduje się przy trasie E30, w kierunku granicy po prawej stronie, na wysokości Woskrzenic. 644 kilometr, słupek 9, około 300m od trasy. (zjazd przy małej stacji trafo)

Otworzyliśmy jedną strzelnicę… otworzymy i kolejną 🙂

VIDEO