Klub Strzelecki

Dane Rejestrowe:

Klub Strzelecki „GUARDIAN”

21-500 Biała Podlaska

Piaskowa 6/18

NIP 5372645807

konto:  88 1750 0012 0000 0000 4099 4793 – składki członkowskie, opłaty za licencje

Licencja nr: LK-1058/2024

Jednym z głównych zamierzeń naszej Fundacji było zorganizowanie w Białej Podlaskiej Klubu Strzeleckiego, który ma zrzeszać sympatyków i zawodników strzelectwa oraz kolekcjonerów broni palnej.
To zamierzenie zostało zrealizowane i w ramach Organizacji działa Klub Strzelecki i Kolekcjonerski.
Pragniemy aby mieszkańcy Białej Podlaskiej, którzy dotychczas zmuszeni byli trenować w klubach w innych miejscowościach, mieli możliwość realizowania swoich pasji strzeleckich w swoim miejscu zamieszkania. Podjęliśmy w tym celu odpowiednie kroki, m.in. pozyskaliśmy obiekt dawnej strzelnicy garnizonowej usytuowanej na terenie byłego Lotniska Wojskowego, jak również dołożyliśmy wszelkich starań, aby osoby stanowiące Zarząd Fundacji GUARDIAN posiadały uprawnienia Instruktorów Sportów Strzeleckich, Licencje Sędziowskie, Licencje Trenerów Strzelectwa oraz inne uprawnienia umożliwiające organizowanie i prowadzenie szkoleń, treningów i zawodów z użyciem broni palnej. Kolejnym etapem jest prowadzona rewitalizacja terenu strzelnicy, jak również przygotowanie i wyposażenie magazynu broni. W 2020 roku wybudowaliśmy nową strzelnicę w bliskim sąsiedztwie miasta na terenie byłej kopalni piachu w miejscowości Woskrzenice Duże. Obiekt jakim jest strzelnica umożliwi Fundacji prowadzenie Klubu Strzeleckiego GUARDIAN pod egidą Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, a członkom Klubu zagwarantuje dostęp do nowoczesnego wyposażenia i różnych rodzajów broni.

Wysoko cenimy
Wysoko cenimy

wszelkie działania proobronne naszych rodaków.

Pragniemy promować
Pragniemy promować

I rozwijać tradycje strzeleckie

Jeśli tu trafiłeś,
Jeśli tu trafiłeś,

prawdopodobnie lubisz i cenisz strzelectwo tak jak my.

Liczymy na zrozumienie i pozytywne spojrzenie na cel jaki obrała Fundacja w ramach oddolnej inicjatywy wzmacniania umiejętności obywateli w zakresie strzelectwa sportowego jak również obronności Państwa Polskiego. Coraz liczniejsze grono członków Klubu pozwala nam wierzyć, że obraliśmy słuszny kierunek.

Z wyrazami szacunku
Zarząd Fundacji „GUARDIAN”