Składki członkowskie

Termin płatności składki rocznej przez członków KS/STOWARZYSZENIA GUARDIAN, upływa 10 stycznia 2024r, zgodnie z informacją przekazaną na „grupie klubowej”- zachęcamy do logowania się na naszych grupach na WhatsApp.

Po tym terminie nastepuje skreślenie z listy członków, dostępu do strzelnicy oraz usunięcie konta z portalu PZSS.

W uzasadnionych przypadkach i na pisemny wniosek (email), możliwe jest przyznanie zgody na nowy termin, nie dłuższy niż 31 stycznia 2024r.

konto:  88 1750 0012 0000 0000 4099 4793 – składki członkowskie, opłaty za licencje.

Składka członkowska na 2024r. wynosi 450PLN.

Opłata za Licencję zawodniczą – 50PLN.

Opłata członkowska dzieci Klubowiczów do 18 roku – 25PLN (spoza klubu 50PLN).