Szkolenia

 
Szkolenia z posługiwania się bronią palną

Organizujemy cykliczne szkolenia z bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią palną krótką i długą. W trakcie zajęć uczymy od podstaw technik niezbędnych w trakcie taktycznego wykorzystania broni. Kładziemy nacisk na bezpieczeństwo, umiejętności praktyczne oraz wiedzę teoretyczną. Zajęcia prowadzą posiadający stosowne uprawnienia instruktorzy i trenerzy strzelectwa. A wszystko to, w przyjaznej atmosferze, gwarantującej indywidualne podejście do każdego ćwiczącego.
Z nami zdobędziecie umiejętności, które pozwolą Wam czuć się pewnie w kontakcie z pistoletem, karabinkiem czy strzelbą gładkolufową.
Szkolenie podzielone jest na trzy poziomy różniące się rodzajem broni oraz stopniem zaawansowania używanych technik.

Szkolenie podstawowe – stopień pierwszy
Szkolenie obejmuje zasady korzystania ze strzelnicy, budowę i zasadę działania broni palnej krótkiej, sposoby bezpiecznego posługiwania się bronią palną, dobywanie, intuicyjne ładowanie i zmiana magazynków, taktyczne przeładowywanie broni metodą Weaver’a i metodą izraelską, postawy strzeleckie, zasady szybkiego celowania i pracy na spuście. Część praktyczna – strzelanie z broni krótkiej z wykorzystaniem poznanych technik – 50 strzałów. Przybliżony czas szkolenia 4-5 godz.
Opłata całkowita pokrywająca koszty szkolenia, broni, amunicji i wyposażenia, obsługi instruktorskiej, prowadzącego strzelanie wynosi 400zł.
Po szkoleniu, dla osób zainteresowanych jest możliwość kontynuowania strzelania pod okiem instruktorów ponosząc jedynie koszty amunicji i tarcz (bez pozostałych opłat).

Szkolenie zaawansowane – stopień drugi
Ta część szkolenia dotyczy broni długiej z elementami przypominającymi i rozszerzającymi poznane techniki posługiwania się bronią krótką (ze stopnia I). W trakcie szkolenia będzie można również zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi strzelby taktycznej.

Szkolenie obejmuje zasady korzystania z broni długiej na strzelnicy, budowę i zasadę działania broni palnej długiej, sposoby bezpiecznego posługiwania się karabinkiem szturmowym, ładowanie i zmiana magazynków, taktyczne przeładowywanie broni, postawy strzeleckie, zasady szybkiego składanie się, celowania i pracy na spuście. Część praktyczna – strzelanie z broni długiej z wykorzystaniem poznanych technik – 40 strzałów, strzelanie rozszerzające z broni krótkiej – 40 strzałów, strzelanie ze strzelby taktycznej 7 strzałów. Przybliżony czas szkolenia 4-5 godz.
Opłata całkowita pokrywająca koszty szkolenia, broni, amunicji i wyposażenia, obsługi instruktorskiej, prowadzącego strzelanie wynosi 500zł.
Po szkoleniu, dla osób zainteresowanych jest możliwość kontynuowania strzelania pod okiem instruktorów ponosząc jedynie koszty amunicji i tarcz (bez pozostałych opłat).

Szkolenie zaawansowanie – stopień trzeci
Szkolenie rozwijające poznane wcześniej techniki na stopniach I i II. W części trzeciej dochodzą elementy dynamiki w trakcie strzelania z broni krótkiej i długiej. Ponadto strzelanie z różnych postaw, zza zasłon oraz do zmiennych celów.
Na tym poziomie dochodzi rozwinięcie umiejętności w zakresie strzelby gładkolufowej typu pump-action.
Część praktyczna – strzelanie z broni długiej z wykorzystaniem poznanych technik – 40 strzałów. Strzelanie rozszerzające z broni krótkiej – 40 strzałów. Strzelanie ze strzelby taktycznej – 15 strzałów. Przybliżony czas szkolenia 4-5 godz.
Opłata całkowita pokrywająca koszty szkolenia, broni, amunicji i wyposażenia, obsługi instruktorskiej, prowadzącego strzelanie wynosi 550zł.

Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, nr pesel oraz nr telefonu prosimy wysyłać z programu pocztowego na adres guardian@guardian.mil.pl Prosimy również o informację, jeśli ktoś ma dominującą rękę lewą (chodzi o dobór kabury).

Terminy szkoleń będą sukcesywnie podawane na naszej stronie i uwarunkowane są ilością chętnych.