3GUN GUARDIAN CUP IX 2018

Fundacja GUARDIAN
Klub Strzelecki
w Białej Podlaskiej

Regulamin zawodów strzeleckich z kalendarza LZSS
3GUN GUARDIAN CUP IX w dniu 08 lipca 2018r.
I.
Organizatorzy:
Fundacja GUARDIAN Biała Podlaska we współpracy z Tactical Team’45
II.
Cel zawodów:
• Popularyzacja i promocja strzelectwa sportowego,
• Rywalizacja sportowa,
• Integracja środowisk strzeleckich z różnych klubów.
• Uzyskanie pamiątkowych pucharów i dyplomów,
• Doskonalenie umiejętności strzeleckich w społeczeństwie,
III.
Termin i miejsce zawodów:
08 lipca 2018r, godz. 9.00
Strzelnica Fundacji Guardian (teren lotniska w Białej Podlaskiej)
IV.
Zawody otwarte dla członków klubów strzeleckich posiadających licencje strzeleckie lub patenty strzeleckie.
V.
Zasady finansowania:
Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty startowej w dniu zawodów oraz dodatkowej opłaty w przypadku korzystania z amunicji organizatora.
1. osoby posiadające własną broń i amunicję – wpisowe 160zł
2. osoby korzystające z broni i amunicji organizatorów – wpisowe 160zł
Amunicja za szt.:
9×19 para – 1,00zł (min 72szt.)
7,62×39 – 1,50zł (min 48szt.)
12GA – 1,20zł (min 30szt.)

VI.
Konkurencje w strzelaniu do tarcz oraz celów reaktywnych w kategorii standard i open wraz z podziałem zawodników ze względu na płeć. Odrębna kategoria Seniorzy (wiek – 50 plus)
Minimalna ilość strzałów łącznie 150, w tym karabin 48 , strzelba 30 , pistolet 72
a) Klasa OPEN – otwarta klasa sprzętowa, Pistolety minimum kal. 9mm dopuszcza się system spustowy pojedynczego działania (SA), dopuszcza się urządzenia celownicze opto-elektroniczne bez powiększenia (kolimatory) pod warunkiem że broń wraz z magazynkiem zmieści się do pudełka stosowanego w klasie Standard IPSC.
Karabiny samopowtarzalne minimum kal. 5,45 (amunicja karabinowa pośrednia) dopuszcza się przyrządy celownicze typu otwartego lub typu zamkniętego w tym dioptery, dopuszcza się urządzenia optyczne i optoelektroniczne w postaci lunet powiększających bądź kolimatorów lub przystawek powiększających maksymalnie do 6-cio krotnego powiększenia, magazynki maksymalnie 30 nabojowe, nie dopuszcza się łączenia magazynków w grupy.
Strzelby w kal. 12, dopuszcza się strzelby powtarzalne i samopowtarzalne z magazynkami stałymi i magazynkami odłączanymi (zawodnik ze strzelbą z magazynkiem odłączanym w magazynkach dodatkowych nie może mieć załadowane więcej niż 4 szt. amunicji ), dopuszcza się kolimatory na strzelbie
Nieograniczona ilość amunicji (możliwe dostrzeliwanie),
b) Klasa STANDARD – Dozwolone wyłącznie mechaniczne przyrządy celownicze, bez diopterów.
Karabiny samopowtarzalne minimum kal. 5,45 (amunicja karabinowa pośrednia).
Pistolety bez systemu pojedynczego działania single action.
Strzelby wyłącznie typu pump action z mechanicznymi przyrządami celowniczymi, magazynki tylko rurowe bez możliwości odłączania od broni ograniczone długością do długości lufy strzelby.
Nieograniczona ilość amunicji (możliwe dostrzeliwanie),
Stanowiska:
Aston Martin – pistolet 20, karabin 10,
Ferrari – pistolet 12, strzelba 12,
Lamborghini – pistolet 12, strzelba 8, karabin 12,
Lorus – pistolet 16, karabin 16,
McLaren – karabin 10, strzelba 10, pistolet 12,

VII.
Nagrody i wyróżnienia.
a) Puchary za zajęcie miejsc 1, 2 i 3 w klasyfikacji łącznej pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa – kategoria Standard.
b) Puchary za zajęcie miejsc 1, 2 i 3 w klasyfikacji łącznej pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa – kategoria Open.
c) Dyplomy za zajęcie miejsc 1, 2 i 3 w klasyfikacji łącznej pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa – klasyfikacja kobiet (pod warunkiem min pięciu zawodniczek startujących)
d) Dyplomy za zajęcie miejsc 1, 2 i 3 w klasyfikacji łącznej pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa – klasyfikacja Seniorów (50plus) (pod warunkiem min pięciu zawodników startujących)
VIII.
Sprawy organizacyjne:
Uczestnictwo można zgłaszać pocztą elektroniczną na e-mail:
guardian@guardian.mil.pl
lub w dniu rozgrywania konkurencji w biurze zawodów.
IX.
Zawody zostaną przeprowadzone w oparciu o niniejszy regulamin oraz zasady bezpieczeństwa w sporcie strzeleckim.
X.
Sprawy porządkowe
Ochronniki słuchu i oczu obowiązują wszystkich zawodników. (zapewniają organizatorzy)
Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się regulaminem strzelnicy i bezwzględnie go przestrzegać.
Wszystkie sprawy nie ujęte w regulaminie zostaną
przedstawione podczas otwarcia zawodów.
Wszelkie spory rozstrzygają sędziowie, decyzja głównego sędziego jest nieodwołalna.
Organizator zapewnia gorący posiłek z grilla (kiełbaski) dla wszystkich uczestników.

Serdecznie zapraszamy
Fundacja Guardian

Dodaj komentarz