SZKOLENIA

16 i 17 maja – szkolenia – stopień pierwszy oraz drugi

Po długiej przerwie powracamy do szkoleń z posługiwania się bronią palną. Zaczynamy od szkolenia podstawowego – stopień pierwszy i zaawansowanego – czyli stopień drugi.

W stopniu II mogą wziąć udział osoby, które pozytywnie ukończyły szkolenie podstawowe.

DATA: 16.05.2020 (sobota)
09.00 – 13.30 – stopień I

17.05.2020 (niedziela)
14.00 – 18.00 – stopień II

Szczegóły:

Zapisy na e-mail guardian@guardian.mil.pl – proszę podać, który stopień szkolenia, imię i nazwisko oraz nr PESEL

Organizujemy cykliczne szkolenia z bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią palną krótką i długą. W trakcie zajęć uczymy od podstaw technik niezbędnych w trakcie taktycznego wykorzystania broni. Przygotowujemy do egzaminu na Patent strzelecki. Kładziemy nacisk na bezpieczeństwo, umiejętności praktyczne oraz wiedzę teoretyczną. Zajęcia prowadzą posiadający stosowne uprawnienia instruktorzy i trenerzy strzelectwa. A wszystko to, w przyjaznej atmosferze, gwarantującej indywidualne podejście do każdego ćwiczącego.
Z nami zdobędziecie umiejętności, które pozwolą Wam czuć się pewnie w kontakcie z pistoletem, karabinkiem czy strzelbą gładkolufową.
Szkolenie podzielone jest na trzy poziomy różniące się rodzajem broni oraz stopniem zaawansowania używanych technik.

Szkolenie podstawowe – stopień pierwszy
Szkolenie obejmuje zasady korzystania ze strzelnicy, budowę i zasadę działania broni palnej krótkiej, sposoby bezpiecznego posługiwania się bronią palną, dobywanie, intuicyjne ładowanie i zmiana magazynków, taktyczne przeładowywanie broni metodą Weaver’a i metodą izraelską, postawy strzeleckie, zasady szybkiego celowania i pracy na spuście. Część praktyczna – strzelanie z broni krótkiej z wykorzystaniem poznanych technik – wygenerujecie 60 strzałów. Przybliżony czas szkolenia 4-5 godz.
Opłata całkowita pokrywająca koszty szkolenia, broni, amunicji i wyposażenia, obsługi instruktorskiej, prowadzącego strzelanie oraz wejście na strzelnicę wynosi – 280zł.
Po szkoleniu, dla osób zainteresowanych jest możliwość kontynuowania strzelania pod okiem instruktorów ponosząc jedynie koszty amunicji i tarcz (bez pozostałych opłat).

Szkolenie zaawansowane – stopień drugi
Ta część szkolenia dotyczy broni długiej z elementami przypominającymi i rozszerzającymi poznane techniki posługiwania się bronią krótką (stopień I)

Szkolenie obejmuje zasady korzystania z broni długiej na strzelnicy, budowę i zasadę działania broni palnej długiej, sposoby bezpiecznego posługiwania się karabinkiem szturmowym, ładowanie i zmiana magazynków, taktyczne przeładowywanie broni, postawy strzeleckie, zasady szybkiego składanie się, celowania i pracy na spuście. Część praktyczna – strzelanie z broni długiej z wykorzystaniem poznanych technik – 40 strzałów. Strzelanie rozszerzające z broni krótkiej – 40 strzałów. Przybliżony czas szkolenia 4-5 godz.
Opłata całkowita pokrywająca koszty szkolenia, broni, amunicji i wyposażenia, obsługi instruktorskiej, prowadzącego strzelanie wynosi 300zł.
Po szkoleniu, dla osób zainteresowanych jest możliwość kontynuowania strzelania pod okiem instruktorów ponosząc jedynie koszty amunicji i tarcz (bez pozostałych opłat).