Składki członkowskie 2020r i Licencje zawodnicze

Opłaty członkowskie na rok 2020

Klub Strzelecki „GUARDIAN”

21500 Biała Podlaska

Piaskowa 6/18

NIP 5372645807

konto:  88 1750 0012 0000 0000 4099 4793 – składki członkowskie, opłaty za licencje, opłaty wpisowe

  1. Wpisowe do Klubu płatne jednorazowo – 450zł (czterysta złotych)
  2. Składka członkowska (roczna) – 600zł (sześćset złotych)Składka członkowska płatna tylko przelewem na konto do końca stycznia 2020r. Osoby, które po dwukrotnym upomnieniu (sms, e-mail) nie uregulują składki w przeciągu 30 dni, zostaną skreślone z listy członków. Ponowne przyjęcie do Klubu odbywa się na takich zasadach, jak dla nowych członków (wpisowe, składka) i uzależnione jest od decyzji Zarządu.

Z opłat zwolnione mogą być osoby funkcyjne na pisemny wniosek. Decyzję o zwolnieniu podejmuje Zarząd KS Guardian w oparciu o ocenę pracy i zaangażowania w rozwój Klubu i jego infrastruktury w roku poprzednim.

Licencje Zawodnicze

Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej

Należy składać do Zarządu Klubu wraz z potwierdzeniem wpłaty na konto Klubu opłaty 50zł za Licencję.

Nie należy łączyć przelewów składki członkowskiej z opłatą za licencję.

Wnioski składane na Portalu PZSS będą zatwierdzane po opłaceniu składki członkowskiej.

Licencja Klubu Strzeleckiego GUARDIAN na rok 2020 została nadana 10.12.2019r.

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie członków Klubu Strzeleckiego Guardian oraz Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni Guardian.Głównym punktem obrad będzie uchwała nad propozycją nowej składki członkowskiej, omawiane będą dalsze koncepcje budowy i rozwoju nowo powstającej strzelnicy. Spotkanie odbędzie się 7 grudnia o godzinie 16:00 ul. Piłsudskiego 13, planowane zakończenie o godz.17:00. Punktualność wskazana.

11 listopada – PIKNIK STRZELECKI Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości Kontynuując tradycję, organizujemy akcję „10 strzałów ku chwale Ojczyzny” 11 listopada zapraszamy na strzelnicę KS GUARDIAN, gdzie będzie można oddać tradycyjne 10 strzałów z broni palnej, dla upamiętnienia heroicznych postaw naszych rodaków w walkach o suwerenność naszej Ojczyzny po 123 latach niewoli.

Sobota 26 października NOWA STRZELNICA – !!!

Jak pewnie wszyscy wiedzą, jako zarząd Fundacji i KS Guardian, intensywnie pracujemy nad pozyskaniem nowego obiektu. Prace te, pod względem formalnym, dobiegły końca. Będziemy mieli dwie niezależne strzelnice. Tym samym zwiększymy nasze możliwości i uzyskamy większą swobodę funkcjonowania. Teraz przed nami duży wysiłek. Mamy teren i trzeba będzie dostosować go …