Przedłużanie licencji na 2019r.

Polski Związek Strzelectwa Sportowego wprowadza nowe zasady obiegu dokumentów. Członkowie Klubu proszeni są o zapoznanie się z zasadami zamieszczonymi na www.pzss.org.pl 

Proszę wejść na portal: https://portal.pzss.org.pl/

LONGIN: Twój adres email, HASŁO: Twój PESEL.

Jeżeli będą problemy z zalogowaniem się proszę o kontakt telefoniczny tel.:696-900-320. Jednym z powodów może być brak adresu e-mail zawodnika w bazie PZSS. W takich sytuacjach dostęp do bazy PZSS nadaje Klub.

UWAGA ! – wnioski o przedłużenie licencji zawodniczej na 2019 rok składamy wg dotychczasowych zasad. Po złożeniu wniosku i wniesieniu opłaty w kwocie 50 zł na konto klubu/fundacji Guardian na rok 2019 należy zalogować się na swoje konto w ww. portalu i przedłużyć licencję. 

Zawodnikom, którzy zaliczyli wymaganą ilość startów w macierzystym klubie wnioski zostaną wygenerowane z bazy klubowej i pozostają w klubie.  Zawodnik, który wykonał starty w rożnych klubach wypełnia wniosek i dostarcza osobiście wzór wniosku: https://www.pzss.org.pl/assets/files/licencyjno-patentowa/wniosek-o-przedluzenie-licencji-zawodniczej.pdf