Strzelnica to nie śmietnik !!!

Pragniemy serdecznie podziękować tym Członkom KS GUARDIAN, którzy wyjątkowo aktywnie wspierają Klub, zostawiając po swojej aktywności strzeleckiej śmietnik, jakiego na własnym podwórku z pewnością by nie zostawili….

Ale przecież Strzelnica to miejsce wspólne…. czyli…. niczyje….. jak przed rokiem ’89…. można skorzystać, odrzucić na bok papier i wrócić do czystego domku……

A teraz konkrety:

Zarząd Fundacji :

  1. wzywa osoby, które na strzelnicy pozostawiły po sobie „pseudo-cele”, do ich natychmiastowego usunięcia lub wpłaty 500zł na konto Fundacji na pokrycie kosztów ich utylizacji.
  2. bezwzględnie zabrania, na podstawie Rozdziału IV §27 Regulaminu Strzelnicy, strzelania do celów nie stanowiących wyposażenia Strzelnicy,
  3. nakłada obowiązek usuwania z osi strzeleckich WSZYSTKICH pozostałości po swojej aktywności – w tym łusek po nabojach 12GA, wszystkich tarcz (w tym również nie ostrzelanych), przestrzelonych żerdzi drewnianych na tarczownicach i innych rzeczy stwarzających wrażenie bałaganu,
  4. osoby pozostawiające po sobie śmieci i nieporządek na osiach strzeleckich będą pozbawiane członkostwa w KS Guardian bez prawa powrotu

Wielogodzinne przygotowania do ostatnich zawodów musiały być przesunięte w czasie, bo trzeba było najpierw posprzątać po zabawach Członków Klubu….

Takie „niespodzianki” czekały na nas na osi…