Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie członków Klubu Strzeleckiego Guardian oraz Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni Guardian.
Głównym punktem obrad będzie uchwała nad propozycją nowej składki członkowskiej, omawiane będą dalsze koncepcje budowy i rozwoju nowo powstającej strzelnicy.
Spotkanie odbędzie się 7 grudnia o godzinie 16:00 ul. Piłsudskiego 13, planowane zakończenie o godz.17:00. Punktualność wskazana.