Książka rejestru pobytu na strzelnicy

Książka rejestru pobytu na strzelnicy znajduje się w sejfie na strzelnicy.

Klucz do sejfu jest do odbioru u Prezesa KS GUARDIAN.