Dostęp do strzelnicy

Informacja dla wszystkich członków Klubu Strzeleckiego i Stowarzyszenia Guardian: od dnia dzisiejszego 13.02.2022r wejście na teren strzelnicy odbywa się za pomocą mobilnej aplikacji, klucze które posiadacie nie otwierają już bramy wjazdowej ale nie wyrzucajcie ich, będą Wam potrzebne do innych celów. Osoby, które nie wpłaciły składki członkowskiej zostały skreślone z listy członków Klubu i Stowarzyszenia Guardian z dniem 10.02.2022r.
Zarząd Klubu ustala miejsce i termin Walnego Zgromadzenia będzie to weekend 25-27.02 lub 4-6.03. Termin, godzina oraz miejsce będzie podane w tym tygodniu.

Ze strzeleckim pozdrowieniem – Prezes Zarządu Klubu Strzeleckiego i Stowarzyszenia Guardian Arkadiusz Popławski.