Walne Zgromadzenie – 11 luty 2023r

Termin Walnego Zgromadzenia – 11 luty 2023r, godzina 15:30 ul. Sidorska 76 – KOCIUK LOGISTICS

Porządek obrad


Składka członkowska za 2023r pozostaje bez zmian – 450zł płatne do 10 lutego 2023r na konto Klubu

88 1750 0012 0000 0000 4099 4793