Kategoria: General 2018.10.14 GUARDIAN CHALLENGE VI

2018.10.14 GUARDIAN CHALLENGE VI

Brak danych
14 października 2018

Fundacja GUARDIAN
Klub Strzelecki
w Białej Podlaskiej

Regulamin zawodów strzeleckich z kalendarza LZSS
 „GUARDIAN CHALLENGE V”

w dniu 14 października 2018r.

I.

Organizatorzy:

Fundacja GUARDIAN Biała Podlaska
II.

Cel zawodów:

 • Popularyzacja i promocja strzelectwa sportowego,
 • Rywalizacja sportowa,
 • Integracja środowisk strzeleckich z różnych klubów.
 • Uzyskanie pamiątkowych pucharów,
 • Doskonalenie umiejętności strzeleckich w społeczeństwie,

III. Termin i miejsce zawodów:

14 października 2018r, godz. 10.00

Strzelnica Fundacji Guardian (teren lotniska w Białej Podlaskiej)

Opis dojazdu – www.guardian.mil.pl

 1. Zawody otwarte dla:

członków klubów strzeleckich, osób posiadających licencje strzeleckie lub patenty strzeleckie.

 1. Zasady finansowania:

Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja i uiszczenie opłaty startowej w dniu zawodów:
1. Członkowie KS GUARDIAN -  opłata wpisowa 40zł za jedną konkurencję
2. Osoby z zewnątrz -  opłata wpisowa 50zł za jedną konkurencję

Korzystanie z broni i amunicji stanowiącej własność Fundacji GUARDIAN:
1. Członkowie KS GUARDIAN:
a) pistolet centralnego zapłonu – 30zł
b) karabin centralnego zapłonu – 50zł
c) karabin bocznego zapłonu – 20zł
d) strzelba gładkolufowa – 20zł

Konkurencje w strzelaniu do tarcz w kategorii standard bez podziału zawodników ze względu wiek i płeć.

Klasyfikacja generalna broń krótka i długa:

 1. Pistolet centralnego zapłonu 25m – 20 strz. ocenianych, 5 próbnych
  2. Karabin centralnego zapłonu 50m – 20 strz. ocenianych, 5 próbnych
 2. Karabin bocznego zapłonu 50m – 20 strz. ocenianych, 5 próbnych
  4. Strzelba gładkolufowa 25m – 10 strzałów do celów reaktywnych na czas

Zawody zostaną podsumowane komunikatem w konkurencjach:

- Pistolet

- Karabin

- Klasyfikacja generalna obie konkurencje łącznie.

- Strzelba gładkolufowa

Strzelanie we wszystkich konkurencjach będzie się odbywało w postawie stojącej. W karabinkach bocznego i centralnego zapłonu dopuszcza się używanie celowników optoelektronicznych bez powiększenia. Pistolet centralnego zapłonu przyrządy celownicze otwarte.

Skrócone dane dotyczące regulaminowych ograniczeń w broni sportowej:

Pistolet centralnego zapłonu: wymiary pudełka pomiarowego - 300mm x150mm x50mm, kaliber wyłącznie 9mm, max długość lufy 153mm.
Karabin bocznego i centralnego zapłonu – amunicja wyłącznie 7,62x39 i 5,56x45 (223Rem).
Strzelba gładkolufowa powtarzalna, celowniki wyłącznie mechaniczne.

 

VII. Nagrody i wyróżnienia.

Puchary za zajęcie miejsc 1, 2 i 3 w klasyfikacji generalnej pistolet i karabin.

 

VIII. Sprawy organizacyjne:

Uczestnictwo należy zgłaszać pocztą elektroniczną na e-mail:

guardian@guardian.mil.pl

lub w dniu rozgrywania konkurencji w biurze zawodów do godz. 12.00.

 1. Zawody zostaną przeprowadzone w oparciu o niniejszy regulamin oraz zasady bezpieczeństwa..Ochronniki słuchu i oczu obowiązują wszystkich zawodników. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się regulaminem strzelnicy i bezwzględnie go przestrzegać. Wszystkie sprawy nie ujęte w regulaminie zostaną przedstawione podczas otwarcia zawodów. Wszelkie spory rozstrzygają sędziowie, decyzja głównego sędziego jest nieodwołalna.

Fundacja Guardian

Zobacz cały kalendadrz