Kategoria: General 3Gun Guardian Dynamic I

3Gun Guardian Dynamic I


11 sierpnia 2019

3Gun Guardian Dynamic I Biała Podlaska 11.08.2019

Pierwsze zawody w strzelaniu dynamicznym organizowane w całości przez KS Guardian.

Regulamin zawodów strzeleckich z kalendarza LZSS
3GUN GUARDIAN Dynamic I w dniu 11 sierpnia 2019r.

I.

Organizatorzy:

Klub Strzelecki GUARDIAN Biała Podlaska

II.

Cel zawodów:

 • Popularyzacja i promocja strzelectwa sportowego,
 • Rywalizacja sportowa,
 • Integracja środowisk strzeleckich z różnych klubów.
 • Uzyskanie pamiątkowych pucharów i dyplomów,
 • Doskonalenie umiejętności strzeleckich w społeczeństwie,
  III.
  Termin i miejsce zawodów:
  11.08.2019r, godz. 9.00 (Strzelnica Fundacji Guardian - teren lotniska w Białej Podlaskiej) Wjazd od ulicy Łomaskiej lub ul. Sidorskiej (przejazd kolejowy na żądanie)
  IV.
  Zawody otwarte dla członków klubów strzeleckich PZSS.
  Zasady finansowania:
  Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się w biurze zawodów w dniu zawodów do godz. 11.00 i opłacenie wpisowego.

Członkowie KS Guardian - 120zł
Osoby z innych klubów – 160zł

Dodatkowej opłaty, w przypadku korzystania z broni i amunicji organizatora, można dokonać w dniu zawodów.
Osoby korzystające z broni i amunicji organizatorów
Amunicja za szt.:
9x19 para – 1,50zł
223REM / 7,62x39 – 2,50zł
12GA – 2,00zł

W przypadku rezygnacji ze startu lub dyskwalifikacji opłata wpisowa nie będzie zwracana.
Amunicja nabyta u Organizatora zostanie przyjęta z rozliczeniem za zwracaną sztukę.

 1. Konkurencje w strzelaniu do tarcz oraz celów reaktywnych w kategorii Standard i Open bez podziału zawodników ze względu na wiek i płeć. Minimalna ilość strzałów łącznie 77, w tym karabin 22 , strzelba 21 , pistolet 34

 

 1. Klasa OPEN – otwarta klasa sprzętowa, Pistolety minimum kal. 9mm  dopuszcza się system spustowy pojedynczego działania (SA), dopuszcza się urządzenia celownicze opto-elektroniczne bez powiększenia (kolimatory) pod warunkiem, że broń wraz z magazynkiem zmieści się do pudełka stosowanego w klasie  Standard IPSC.
  Karabiny samopowtarzalne minimum kal. 5,45 (amunicja pośrednia), dopuszcza się przyrządy celownicze typu otwartego lub typu zamkniętego w tym dioptery, dopuszcza się urządzenia optyczne i optoelektroniczne w postaci lunet powiększających bądź kolimatorów lub przystawek powiększających maksymalnie do 6-cio krotnego powiększenia, magazynki maksymalnie 30 nabojowe, nie dopuszcza się łączenia  magazynków w grupy.
  Strzelby w kal. 12, dopuszcza się strzelby powtarzalne i samopowtarzalne z magazynkami stałymi i magazynkami odłączanymi   (zawodnik ze strzelbą z magazynkiem odłączanym w magazynkach dodatkowych nie może mieć załadowane więcej niż 4 szt. amunicji ), dopuszcza się kolimatory na strzelbie
  Nieograniczona ilość amunicji (możliwe dostrzeliwanie),
  b) Klasa STANDARD – Dozwolone wyłącznie mechaniczne przyrządy celownicze, bez diopterów.
  Karabiny samopowtarzalne minimum kal. 5,45 (amunicja pośrednia).
  Pistolety bez systemu pojedynczego działania single action.
  Strzelby wyłącznie typu pump action z mechanicznymi przyrządami celowniczymi, magazynki tylko rurowe bez możliwości odłączania od broni, ograniczone długością do długości lufy strzelby (bez urządzeń wylotowych).
  Nieograniczona ilość amunicji (możliwe dostrzeliwanie).

VII.
Nagrody i wyróżnienia.

 1. a) Puchary za zajęcie miejsc 1, 2 i 3 w klasyfikacji łącznej pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa - kategoria Standard.
 2. b) Puchary za zajęcie miejsc 1, 2 i 3 w klasyfikacji łącznej pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa - kategoria Open.

 

VIII.

Zawody zostaną przeprowadzone w oparciu o niniejszy regulamin oraz zasady bezpieczeństwa w sporcie strzeleckim.
IX.
Sprawy porządkowe

Broń może być przenoszona wyłącznie z flagą sygnałową w komorze nabojowej.

Wyjmowanie broni z kabur i pokrowców poza stanowiskami strzeleckimi oraz Safety Area jest zabronione, a stwierdzone przypadki będą skutkować dyskwalifikacją zawodnika i usunięciem ze strzelnicy.

Wnoszenie i manipulowanie amunicją w Safety Area jest zabronione i zagrożone dyskwalifikacją zawodnika.

Ochronniki słuchu i oczu obowiązują wszystkich zawodników. (zapewniają organizatorzy)

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się regulaminem strzelnicy i bezwzględnie go przestrzegać.

Wszystkie sprawy nie ujęte w regulaminie zostaną

przedstawione podczas otwarcia zawodów.

Wszelkie spory rozstrzygają sędziowie, decyzja głównego sędziego jest nieodwołalna.

 

Serdecznie zapraszamy
KS Guardian

Zobacz cały kalendadrz