Kategoria: Szkolenia Kurs Prowadzącego Strzelanie LOK

Kurs Prowadzącego Strzelanie LOK


18 kwietnia 2021

Kurs Prowadzącego Strzelanie LOK
Data: 2.04.2021- godz.17-21:00
3-4.04.2021 - godz. 10-18:00
Miejsce: 21-500 Biała Podlaska - strzelnica Guardian w Woskrzenicach Dużych.
Zapisy: guardian@guardian.mil.pl
Szczegółowe informację: Arkadiusz Popławski tel: 696900320

Uprawnienia:
A. – pneumatyczna;
B. – palna bocznego zapłonu;
C. – palna centralnego zapłonu;
D. – maszynowa (pistolet);
E. – samoczynna;
F. – gładkolufowa (powtarzalna – pump action);
G. – gładkolufowa;
H. - czarnoprochowa.

Realizowany kurs jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa:

Ustawą o Broni i Amunicji z dnia 21.05.1999 , z późniejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi.
Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.
Ustawą o sporcie z dnia 25.06.2010 , z późniejszymi zmianami. wraz z aktami wykonawczymi.
Zarządzeniem nr 08 Prezesa Ligi Obrony Kraju z dnia 03 kwietnia 2017 roku w sprawie: szkoleń dla prowadzących szkolenie strzeleckie oraz dokumentami wykonawczymi.
Absolwenci kursu otrzymają uprawnienie ,, PROWADZĄCY STRZELANIE ’’ do prowadzenia szkoleń strzeleckich,
w tym w myśl ustawy z bronią szczególnie niebezpieczną w jednostkach organizacyjnych podległych MON, MSWiA, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz wszelkich innych organizacjach szkoleniowych, oświatowych, szkołach i klubach sportowych.

UWAGA:
Do kursu mogą przystąpić osoby, które ukończyły 21 rok życia oraz mają zaświadczenie lekarskie o możliwości uczestnictwa w kursie. L

Oś prawa - 25m

Zobacz cały kalendadrz