Składki członkowskie 2020r i Licencje zawodnicze

Opłaty członkowskie na rok 2020

Klub Strzelecki „GUARDIAN”

21500 Biała Podlaska

Piaskowa 6/18

NIP 5372645807

konto:  88 1750 0012 0000 0000 4099 4793 – składki członkowskie, opłaty za licencje, opłaty wpisowe

  1. Wpisowe do Klubu płatne jednorazowo – 450zł (czterysta złotych)
  2. Składka członkowska (roczna) – 600zł (sześćset złotych)Składka członkowska płatna tylko przelewem na konto do końca stycznia 2020r. Osoby, które po dwukrotnym upomnieniu (sms, e-mail) nie uregulują składki w przeciągu 30 dni, zostaną skreślone z listy członków. Ponowne przyjęcie do Klubu odbywa się na takich zasadach, jak dla nowych członków (wpisowe, składka) i uzależnione jest od decyzji Zarządu.

Z opłat zwolnione mogą być osoby funkcyjne na pisemny wniosek. Decyzję o zwolnieniu podejmuje Zarząd KS Guardian w oparciu o ocenę pracy i zaangażowania w rozwój Klubu i jego infrastruktury w roku poprzednim.

Licencje Zawodnicze

Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej

Należy składać do Zarządu Klubu wraz z potwierdzeniem wpłaty na konto Klubu opłaty 50zł za Licencję.

Nie należy łączyć przelewów składki członkowskiej z opłatą za licencję.

Wnioski składane na Portalu PZSS będą zatwierdzane po opłaceniu składki członkowskiej.

Licencja Klubu Strzeleckiego GUARDIAN na rok 2020 została nadana 10.12.2019r.