Portal i konto w PZSS

Informacja od PZSS:
Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy etap wdrożenia zapowiadanego Portalu Informatycznego PZSS (http://portal.pzss.org.pl/). Nowy system usprawni obieg dokumentów oraz skróci czas oczekiwania na wydanie patentu oraz licencji.

Wszyscy zawodnicy otrzymają indywidualne konto dostępu, za pomocą którego będą mogli zarządzać swoimi danymi, składać wnioski oraz pobierać – w wersji elektronicznej – dokumenty wydane przez PZSS. Niezależnie od wersji elektronicznej wszystkie karty plastikowe będą wydawane na dotychczasowych zasadach.
W sprawie logowania prosimy o kontakt z Waszymi kierownikami klubów.

https://pzss.org.pl/index.php/zapisy-na-egzamin/informacje

15.09.2018 Szkolenie podstawowe – stopień pierwszy

Szkolenie podstawowe – stopień pierwszy

Wracamy po wakacyjnej przerwie do szkoleń z posługiwania się bronią palną. Zaczynamy od szkolenia podstawowego.
DATA: 15.09.2018 GODZ. 09.00
Szkolenie obejmuje zasady korzystania ze strzelnicy, budowę i zasadę działania broni palnej krótkiej, sposoby bezpiecznego posługiwania się bronią palną, dobywanie, intuicyjne ładowanie i zmiana magazynków, taktyczne przeładowywanie broni metodą Weaver’a i metodą izraelską, postawy strzeleckie, zasady szybkiego celowania i pracy na spuście. Część praktyczna – strzelanie z broni krótkiej z wykorzystaniem poznanych technik – 50 strzałów. Przybliżony czas szkolenia 4-5 godz.
Opłata całkowita pokrywająca koszty szkolenia, broni, amunicji i wyposażenia, obsługi instruktorskiej, prowadzącego strzelanie oraz koszt rezerwacji strzelnicy wynosi 280zł.
Po szkoleniu, dla osób zainteresowanych jest możliwość kontynuowania strzelania pod okiem instruktorów ponosząc jedynie koszty amunicji i tarcz (bez pozostałych opłat).
Zapisy: guardian@guardian.mil.pl

3GUN GUARDIAN CUP IX 2018

Fundacja GUARDIAN
Klub Strzelecki
w Białej Podlaskiej

Regulamin zawodów strzeleckich z kalendarza LZSS
3GUN GUARDIAN CUP IX w dniu 08 lipca 2018r.
I.
Organizatorzy:
Fundacja GUARDIAN Biała Podlaska we współpracy z Tactical Team’45
II.
Cel zawodów:
• Popularyzacja i promocja strzelectwa sportowego,
• Rywalizacja sportowa,
• Integracja środowisk strzeleckich z różnych klubów.
• Uzyskanie pamiątkowych pucharów i dyplomów,
• Doskonalenie umiejętności strzeleckich w społeczeństwie,
III.
Termin i miejsce zawodów:
08 lipca 2018r, godz. 9.00
Strzelnica Fundacji Guardian (teren lotniska w Białej Podlaskiej)
IV.
Zawody otwarte dla członków klubów strzeleckich posiadających licencje strzeleckie lub patenty strzeleckie.
V.
Zasady finansowania:
Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty startowej w dniu zawodów oraz dodatkowej opłaty w przypadku korzystania z amunicji organizatora.
1. osoby posiadające własną broń i amunicję – wpisowe 160zł
2. osoby korzystające z broni i amunicji organizatorów – wpisowe 160zł
Amunicja za szt.:
9×19 para – 1,00zł (min 72szt.)
7,62×39 – 1,50zł (min 48szt.)
12GA – 1,20zł (min 30szt.)

VI.
Konkurencje w strzelaniu do tarcz oraz celów reaktywnych w kategorii standard i open wraz z podziałem zawodników ze względu na płeć. Odrębna kategoria Seniorzy (wiek – 50 plus)
Minimalna ilość strzałów łącznie 150, w tym karabin 48 , strzelba 30 , pistolet 72
a) Klasa OPEN – otwarta klasa sprzętowa, Pistolety minimum kal. 9mm dopuszcza się system spustowy pojedynczego działania (SA), dopuszcza się urządzenia celownicze opto-elektroniczne bez powiększenia (kolimatory) pod warunkiem że broń wraz z magazynkiem zmieści się do pudełka stosowanego w klasie Standard IPSC.
Karabiny samopowtarzalne minimum kal. 5,45 (amunicja karabinowa pośrednia) dopuszcza się przyrządy celownicze typu otwartego lub typu zamkniętego w tym dioptery, dopuszcza się urządzenia optyczne i optoelektroniczne w postaci lunet powiększających bądź kolimatorów lub przystawek powiększających maksymalnie do 6-cio krotnego powiększenia, magazynki maksymalnie 30 nabojowe, nie dopuszcza się łączenia magazynków w grupy.
Strzelby w kal. 12, dopuszcza się strzelby powtarzalne i samopowtarzalne z magazynkami stałymi i magazynkami odłączanymi (zawodnik ze strzelbą z magazynkiem odłączanym w magazynkach dodatkowych nie może mieć załadowane więcej niż 4 szt. amunicji ), dopuszcza się kolimatory na strzelbie
Nieograniczona ilość amunicji (możliwe dostrzeliwanie),
b) Klasa STANDARD – Dozwolone wyłącznie mechaniczne przyrządy celownicze, bez diopterów.
Karabiny samopowtarzalne minimum kal. 5,45 (amunicja karabinowa pośrednia).
Pistolety bez systemu pojedynczego działania single action.
Strzelby wyłącznie typu pump action z mechanicznymi przyrządami celowniczymi, magazynki tylko rurowe bez możliwości odłączania od broni ograniczone długością do długości lufy strzelby.
Nieograniczona ilość amunicji (możliwe dostrzeliwanie),
Stanowiska:
Aston Martin – pistolet 20, karabin 10,
Ferrari – pistolet 12, strzelba 12,
Lamborghini – pistolet 12, strzelba 8, karabin 12,
Lorus – pistolet 16, karabin 16,
McLaren – karabin 10, strzelba 10, pistolet 12,

VII.
Nagrody i wyróżnienia.
a) Puchary za zajęcie miejsc 1, 2 i 3 w klasyfikacji łącznej pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa – kategoria Standard.
b) Puchary za zajęcie miejsc 1, 2 i 3 w klasyfikacji łącznej pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa – kategoria Open.
c) Dyplomy za zajęcie miejsc 1, 2 i 3 w klasyfikacji łącznej pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa – klasyfikacja kobiet (pod warunkiem min pięciu zawodniczek startujących)
d) Dyplomy za zajęcie miejsc 1, 2 i 3 w klasyfikacji łącznej pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa – klasyfikacja Seniorów (50plus) (pod warunkiem min pięciu zawodników startujących)
VIII.
Sprawy organizacyjne:
Uczestnictwo można zgłaszać pocztą elektroniczną na e-mail:
guardian@guardian.mil.pl
lub w dniu rozgrywania konkurencji w biurze zawodów.
IX.
Zawody zostaną przeprowadzone w oparciu o niniejszy regulamin oraz zasady bezpieczeństwa w sporcie strzeleckim.
X.
Sprawy porządkowe
Ochronniki słuchu i oczu obowiązują wszystkich zawodników. (zapewniają organizatorzy)
Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się regulaminem strzelnicy i bezwzględnie go przestrzegać.
Wszystkie sprawy nie ujęte w regulaminie zostaną
przedstawione podczas otwarcia zawodów.
Wszelkie spory rozstrzygają sędziowie, decyzja głównego sędziego jest nieodwołalna.
Organizator zapewnia gorący posiłek z grilla (kiełbaski) dla wszystkich uczestników.

Serdecznie zapraszamy
Fundacja Guardian