Strzelnica

14 czerwca 2016r. Prezydent Miasta Biała Podlaska podpisał regulamin strzelnicy. Tym samym obiekt uzyskał status strzelnicy sportowej. Oficjalne otwarcie nastąpiło 10 lipca 2016r.

Strzelnica zlokalizowana jest we wschodniej części byłego lotniska wojskowego. Była ona wykorzystywana przez wojsko do ćwiczeń żołnierzy przy wykonywaniu strzelań z broni indywidualnej, a także do przestrzeliwania działek samolotowych. Po likwidacji jednostki wojskowej przez ponad 20 lat teren był pozostawiony bez nadzoru i poddany naturalnemu działaniu sił natury.

Dewastacja i powolna degradacja została powstrzymana dzięki staraniom Fundacji Guardian, która 1 maja br. objęła pieczę nad strzelnicą. Wiele wysiłku i pracy kosztowało nas samo przywrócenie wizualnego wyglądu. Nad infrastrukturą nadal pracujemy. Liczymy, że środki pozyskiwane z bieżącego funkcjonowania pozwolą nam przygotować strzelnicę na najwyższym poziomie.

Rozwój strzelectwa postępuje od 2011r i coraz więcej osób jest zainteresowanych tą dziedziną sportu czy rekreacji. Zależy nam aby i Biała Podlaska miała swoją strzelnicę. Możliwości obiektu są bardzo duże i wynikają choćby z długości osi strzeleckich wynoszących 50m i 200m.