WALNE ZGROMADZENIE

5 marca 2022r o godz. 16.30 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Klubu Strzeleckiego i Stowarzyszenia Guardian.

Główne tematy:

  • podsumowanie roku 2021
  • plany na rok 2022
  • wolne wnioski i dyskusja

Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia!

Miejsce: W związku z niskimi temperaturami Walne Zgromadzenie odbędzie się w Białej Podlaskiej ul. Piłsudskiego 13 (wejście od strony parkingu)

Dostęp do strzelnicy

Informacja dla wszystkich członków Klubu Strzeleckiego i Stowarzyszenia Guardian: od dnia dzisiejszego 13.02.2022r wejście na teren strzelnicy odbywa się za pomocą mobilnej aplikacji, klucze które posiadacie nie otwierają już bramy wjazdowej ale nie wyrzucajcie ich, będą Wam potrzebne do innych celów. Osoby, które nie wpłaciły składki członkowskiej zostały skreślone z listy członków Klubu i Stowarzyszenia Guardian z dniem 10.02.2022r.
Zarząd Klubu ustala miejsce i termin Walnego Zgromadzenia będzie to weekend 25-27.02 lub 4-6.03. Termin, godzina oraz miejsce będzie podane w tym tygodniu.

Ze strzeleckim pozdrowieniem – Prezes Zarządu Klubu Strzeleckiego i Stowarzyszenia Guardian Arkadiusz Popławski.

Licencje zawodnicze i składki członkowskie klubowe i kolekcjonerskie 2022

Zawodnicy KS Guardian powinni zalogować się przez panel portal.pzss.org.pl i przedłużyć Licencję Zawodniczą.

Osoby, które uczestniczyły w zawodach w innych klubach, proszone są o przesłanie na guardian@guardian.mil.pl skanów komunikatów potwierdzających wymaganą ilość startów.

Warunkiem odnowienia licencji jest start w co najmniej 4 zawodach w roku z konkurencji prowadzącej i w co najmniej dwóch konkurencjach na każdy kolejny rodzaj broni. Jeżeli masz pełen patent strzelecki, w roku musisz wziąć udział łącznie w 8 zawodach (4+2+2).

Przypominamy, że opłata za licencję zawodniczą (50zł) oraz Składkę Członkowską (450zł) za 2022r powinna być wpłacona na konto Klubu OD 1 STYCZNIA DO 10 LUTEGO 2022r:

Klub Strzelecki „GUARDIAN”

21-500 Biała Podlaska

Piaskowa 6/18

konto:  88 1750 0012 0000 0000 4099 4793

Brak opłat oraz startów wyklucza z zatwierdzenia wniosku o przedłużenie Licencji Zawodniczych.
Klub dokonuje zbiorczej wpłaty do PZSS za licencje zawodnicze.