Kategoria: General Szkolenie zaawansowane – stopień drugi

Szkolenie zaawansowane – stopień drugi


14 kwietnia 2019

Szkolenie zaawansowane – stopień drugi
Ta część szkolenia dotyczy broni długiej z elementami przypominającymi i rozszerzającymi poznane techniki posługiwania się bronią krótką (stopień I)

Szkolenie obejmuje zasady korzystania z broni długiej na strzelnicy, budowę i zasadę działania broni palnej długiej, sposoby bezpiecznego posługiwania się karabinkiem szturmowym, ładowanie i zmiana magazynków, taktyczne przeładowywanie broni, postawy strzeleckie, zasady szybkiego składanie się, celowania i pracy na spuście. Część praktyczna – strzelanie z broni długiej z wykorzystaniem poznanych technik – 40 strzałów. Strzelanie rozszerzające z broni krótkiej – 40 strzałów. Przybliżony czas szkolenia 4-5 godz.
Opłata całkowita pokrywająca koszty szkolenia, broni, amunicji i wyposażenia, obsługi instruktorskiej, prowadzącego strzelanie wynosi 300zł.
Po szkoleniu, dla osób zainteresowanych jest możliwość kontynuowania strzelania pod okiem instruktorów ponosząc jedynie koszty amunicji i tarcz (bez pozostałych opłat).

Zobacz cały kalendadrz