21 września – Szkolenia podstawowe – stopień pierwszy oraz drugi

Po wakacyjnej przerwie powracamy do szkoleń z posługiwania się bronią palną. Zaczynamy od szkolenia podstawowego – stopień pierwszy i zaawansowanego – czyli stopień drugi.

W stopniu II mogą wziąć udział osoby, które pozytywnie ukończyły szkolenie podstawowe.


DATA: 21.09.2019 (sobota)

09.00 – 13.30 – stopień I

14.00 – 17.30 – stopień II

Szczegóły

Zapisy na e-mail – proszę podać, który stopień szkolenia, imię i nazwisko oraz nr PESEL

Po szkoleniu, dla osób zainteresowanych jest możliwość kontynuowania strzelania pod okiem instruktorów ponosząc jedynie koszty amunicji i tarcz (bez pozostałych opłat).